Stimuleringsbudget NOC*NSF

Het sub bestuur van de Atletiek heeft zich afgelopen periode ingezet om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen van het NOC*NSF, met als resultaat dat we het stimuleringsbudget ontvangen hebben.

Door het stimuleringsbudget hebben we nu een extra avond in de week waar wij Atletiek kunnen aanbieden aan de oudere jeugd en volwassenen. Dit was een element in onze visie en we zijn heel blij dat we dit hebben kunnen realiseren.

Atletiek biedt oudere jeugd en volwassenen de gelegenheid om individueel en op je eigen niveau bezig te zijn met sport en bewegen. Het is fijn om dit in een groep en met professionele begeleiding te doen. 

Nadruk ligt op bewegen, coördinatie oefeningen en spierversterkende oefeningen (werpen, gooien, springen, sprint etc.)

Doelgroep

Doelgroep is 16+ jongeren en volwassenen die moeten (herstarten) met sport en bewegen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen met een toegankelijk sportaanbod op individueel niveau.

Voor mensen die niet aan sport doen of er lange tijd niets aan hebben gedaan is het moeilijk om weer aansluiting te vinden bij een sport. Het is fijn om met een sport aan de slag te gaan , puur voor jezelf, zonder dat je direct moet presteren in een groep. Onze doelgroep zijn jongeren van 16+ die liever geen teamsport doen, maar wel willen sporten in een groep met leeftijdgenoten. En volwassenen (35+) die weer actief willen worden in een periode dat bijvoorbeeld werk & gezin tot beperkingen heeft geleid bij de invulling van eigen vrije tijd. Verder hebben we een specifieke doelgroepen samenwerking met de gemeente Westerveld om mensen in beweging te krijgen die ook een fysieke beperking/achterstand hebben opgelopen. 

Citaat van een deelnemer

“Het is heerlijk om op vrijdag na een drukke week even met iets heel anders bezig te zijn”

Inmiddels heeft het geresulteerd in 8 nieuwe leden, mocht iemand belangstelling om ook eens bij Atletiek of een van onze andere sporten te kijken of het iets is? U/jij bent van harte welkom !